Web sayfamız sadece phpBB 3.0.x sürümlerine destek vermektedir. Konu açmadan, ileti yazmadan önce lütfen site kuralları sayfamıza göz atınız.

vbulletin şeklinde post gösterme

Forum kuralları
Bu forumdaki konular uygulanmak için değil, bir tema veya fikrin geliştirme aşamasında diğer geliştirici ve kullanıcılar ile fikir alışverişi içindir.

vbulletin şeklinde post gösterme

İleti Ejkia 14 Ağu 2008 19:50

mesajları vbulletin şeklinde gösterme

demo : http://www.kanka-m.com/viewtopic.php?f=25&p=9751#p9751
exp :
user name avatar mesaj sayısı felan filan
-----------------------------------------------------------
mesaj


Subsilver

viewtopic_body.html içinde bul

Kod: Tümünü seç
<!-- BEGIN postrow -->
   <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
   <!-- IF postrow.S_FIRST_ROW -->
      <tr>
         <th>{L_AUTHOR}</th>
         <th>{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
   <!-- ENDIF -->
   <!-- IF postrow.S_ROW_COUNT is even --><tr class="row1"><!-- ELSE --><tr class="row2"><!-- ENDIF -->

   <!-- IF postrow.S_IGNORE_POST -->
         <td class="gensmall" colspan="2" height="25" align="center"><!-- IF postrow.S_FIRST_UNREAD --><a name="unread"></a><!-- ENDIF --><a name="p{postrow.POST_ID}"></a>{postrow.L_IGNORE_POST}</td>
   <!-- ELSE -->

         <td align="center" valign="middle">
            <!-- IF postrow.S_FIRST_UNREAD --><a name="unread"></a><!-- ENDIF --><a name="p{postrow.POST_ID}"></a>
            <b class="postauthor"<!-- IF postrow.POST_AUTHOR_COLOUR --> style="color: {postrow.POST_AUTHOR_COLOUR}"<!-- ENDIF -->>{postrow.POST_AUTHOR}</b>
         </td>
         <td width="100%" height="25">
            <table width="100%" cellspacing="0">
            <tr>
            <!-- IF postrow.POST_ICON_IMG -->
               <td><img src="{T_ICONS_PATH}{postrow.POST_ICON_IMG}" width="{postrow.POST_ICON_IMG_WIDTH}" height="{postrow.POST_ICON_IMG_HEIGHT}" alt="" title="" /></td>
            <!-- ENDIF -->
               <td class="gensmall" width="100%"><div style="float: {S_CONTENT_FLOW_BEGIN};">&nbsp;<b>{L_POST_SUBJECT}:</b> {postrow.POST_SUBJECT}</div><div style="float: {S_CONTENT_FLOW_END};"><!-- IF S_IS_BOT -->{postrow.MINI_POST_IMG}<!-- ELSE --><a href="{postrow.U_MINI_POST}">{postrow.MINI_POST_IMG}</a><!-- ENDIF --><b>{L_POSTED}:</b> {postrow.POST_DATE}&nbsp;</div></td>
            </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
     
      <!-- IF postrow.S_ROW_COUNT is even --><tr class="row1"><!-- ELSE --><tr class="row2"><!-- ENDIF -->

         <td valign="top" class="profile">
            <table cellspacing="4" align="center" width="150">
         <!-- IF postrow.ONLINE_IMG -->
            <tr>
               <td>{postrow.ONLINE_IMG}</td>
            </tr>
         <!-- ENDIF -->
         <!-- IF postrow.RANK_TITLE -->
            <tr>
               <td class="postdetails">{postrow.RANK_TITLE}</td>
            </tr>
         <!-- ENDIF -->
         <!-- IF postrow.RANK_IMG -->
            <tr>
               <td>{postrow.RANK_IMG}</td>
            </tr>
         <!-- ENDIF -->
         <!-- IF postrow.POSTER_AVATAR -->
            <tr>
               <td>{postrow.POSTER_AVATAR}</td>
            </tr>
         <!-- ENDIF -->
            </table>

            <span class="postdetails">
               <!-- IF postrow.POSTER_JOINED --><br /><b>{L_JOINED}:</b> {postrow.POSTER_JOINED}<!-- ENDIF -->
               <!-- IF postrow.POSTER_POSTS != '' --><br /><b>{L_POSTS}:</b> {postrow.POSTER_POSTS}<!-- ENDIF -->
               <!-- IF postrow.POSTER_FROM --><br /><b>{L_LOCATION}:</b> {postrow.POSTER_FROM}<!-- ENDIF -->

               <!-- IF postrow.S_PROFILE_FIELD1 -->
                  <!-- Use a construct like this to include admin defined profile fields. Replace FIELD1 with the name of your field. -->
                  <br /><b>{postrow.PROFILE_FIELD1_NAME}:</b> {postrow.PROFILE_FIELD1_VALUE}
               <!-- ENDIF -->

               <!-- BEGIN custom_fields -->
                  <br /><b>{postrow.custom_fields.PROFILE_FIELD_NAME}:</b> {postrow.custom_fields.PROFILE_FIELD_VALUE}
               <!-- END custom_fields -->
            </span>

         </td>
         <td valign="top">
            <table width="100%" cellspacing="5">
            <tr>
               <td>
               <!-- IF postrow.S_POST_UNAPPROVED or postrow.S_POST_REPORTED -->
                  <table width="100%" cellspacing="0">
                  <tr>
                     <td class="gensmall"><!-- IF postrow.S_POST_UNAPPROVED --><span class="postapprove">{UNAPPROVED_IMG} <a href="{postrow.U_MCP_APPROVE}">{L_POST_UNAPPROVED}</a></span> <!-- ENDIF --> <!-- IF postrow.S_POST_REPORTED --><span class="postreported">{REPORTED_IMG} <a href="{postrow.U_MCP_REPORT}">{L_POST_REPORTED}</a></span><!-- ENDIF --></td>
                  </tr>
                  </table>

                  <br clear="all" />
               <!-- ENDIF -->

                  <div class="postbody">{postrow.MESSAGE}</div>

               <!-- IF postrow.S_HAS_ATTACHMENTS -->
                  <br clear="all" /><br />

                  <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
                  <tr>
                     <td class="row3"><b class="genmed">{L_ATTACHMENTS}: </b></td>
                  </tr>
                  <!-- BEGIN attachment -->
                     <tr>
                        <!-- IF postrow.attachment.S_ROW_COUNT is even --><td class="row2"><!-- ELSE --><td class="row1"><!-- ENDIF -->{postrow.attachment.DISPLAY_ATTACHMENT}</td>
                     </tr>
                  <!-- END attachment -->
                  </table>
               <!-- ENDIF -->

               <!-- IF postrow.S_DISPLAY_NOTICE -->
                  <span class="gensmall" style="color:red;"><br /><br />{L_DOWNLOAD_NOTICE}</span>
               <!-- ENDIF -->
               <!-- IF postrow.SIGNATURE -->
                  <span class="postbody"><br />_________________<br />{postrow.SIGNATURE}</span>
               <!-- ENDIF -->

               <!-- IF postrow.EDITED_MESSAGE or postrow.EDIT_REASON -->
                  <!-- IF postrow.EDIT_REASON -->
                     <br /><br />
                     <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
                     <tr>
                        <td class="row3"><span class="gensmall">{postrow.EDITED_MESSAGE}</span></td>
                     </tr>
                     <tr>
                        <td class="row2"><span class="genmed">{postrow.EDIT_REASON}</span></td>
                     </tr>
                     </table>
                  <!-- ELSE -->
                     <br /><br />
                     <span class="gensmall">{postrow.EDITED_MESSAGE}</span>
                  <!-- ENDIF -->
               <!-- ENDIF -->

               <!-- IF postrow.BUMPED_MESSAGE -->
                  <span class="gensmall">{postrow.BUMPED_MESSAGE}</span>
               <!-- ENDIF -->

               <!-- IF not postrow.S_HAS_ATTACHMENTS --><br clear="all" /><br /><!-- ENDIF -->

                  <table width="100%" cellspacing="0">
                  <tr valign="middle">
                     <td class="gensmall" align="{S_CONTENT_FLOW_END}">
                     <!-- IF not S_IS_BOT -->
                        <!-- IF postrow.U_REPORT --><a href="{postrow.U_REPORT}">{REPORT_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                        <!-- IF postrow.U_INFO --><a href="{postrow.U_INFO}">{INFO_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                        <!-- IF postrow.U_WARN --><a href="{postrow.U_WARN}">{WARN_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                        <!-- IF postrow.U_DELETE --><a href="{postrow.U_DELETE}">{DELETE_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                     <!-- ENDIF -->
                     </td>
                  </tr>
                  </table>
               </td>
            </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>

      <!-- IF postrow.S_ROW_COUNT is even --><tr class="row1"><!-- ELSE --><tr class="row2"><!-- ENDIF -->

         <td class="profile"><strong><a href="#wrapheader">{L_BACK_TO_TOP}</a></strong></td>
         <td><div class="gensmall" style="float: {S_CONTENT_FLOW_BEGIN};">&nbsp;<!-- IF postrow.U_PROFILE --><a href="{postrow.U_PROFILE}">{PROFILE_IMG}</a> <!-- ENDIF --> <!-- IF postrow.U_PM --><a href="{postrow.U_PM}">{PM_IMG}</a> <!-- ENDIF --> <!-- IF postrow.U_EMAIL --><a href="{postrow.U_EMAIL}">{EMAIL_IMG}</a> <!-- ENDIF -->&nbsp;</div> <div class="gensmall" style="float: {S_CONTENT_FLOW_END};"><!-- IF not S_IS_BOT --><!-- IF postrow.U_EDIT --><a href="{postrow.U_EDIT}">{EDIT_IMG}</a> <!-- ENDIF --> <!-- IF postrow.U_QUOTE --><a href="{postrow.U_QUOTE}">{QUOTE_IMG}</a> <!-- ENDIF --> <!-- ENDIF -->&nbsp;</div></td>
   <!-- ENDIF -->
      </tr>
   
   <tr>
      <td class="spacer" colspan="2" height="1"><img src="images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
   </tr>
   </table>
<!-- END postrow -->


Bununla değiştir

Kod: Tümünü seç

<!-- BEGIN postrow -->
   <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
   <!-- IF postrow.S_FIRST_ROW -->
      <tr>
         <th width="150">{L_AUTHOR}</th>
         <th>{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
   <!-- ENDIF -->
   </table>
   <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
   <!-- IF postrow.S_ROW_COUNT is even --><tr class="row1"><!-- ELSE --><tr class="row2"><!-- ENDIF -->
         <td width="100%" height="25">
            <table width="100%" cellspacing="0">
            <tr>
            <!-- IF postrow.POST_ICON_IMG -->
               <td><img src="{T_ICONS_PATH}{postrow.POST_ICON_IMG}" width="{postrow.POST_ICON_IMG_WIDTH}" height="{postrow.POST_ICON_IMG_HEIGHT}" alt="" title="" /></td>
            <!-- ENDIF -->
               <td class="gensmall" width="100%"><div style="float: {S_CONTENT_FLOW_BEGIN};">&nbsp;<b>{L_POST_SUBJECT}:</b> {postrow.POST_SUBJECT}</div><div style="float: {S_CONTENT_FLOW_END};"><!-- IF S_IS_BOT -->{postrow.MINI_POST_IMG}<!-- ELSE --><a href="{postrow.U_MINI_POST}">{postrow.MINI_POST_IMG}</a><!-- ENDIF --><b>{L_POSTED}:</b> {postrow.POST_DATE}&nbsp;</div></td>
            </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
      <!-- IF postrow.S_ROW_COUNT is even --><tr class="row1"><!-- ELSE --><tr class="row2"><!-- ENDIF -->
         <td valign="top" class="profile">
    <!-- IF postrow.S_IGNORE_POST -->
          <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" valign="center">
            <tr>
               <td class="gensmall" colspan="2" height="25" align="center"><!-- IF postrow.S_FIRST_UNREAD --><a name="unread"></a><!-- ENDIF --><a name="p{postrow.POST_ID}"></a>{postrow.L_IGNORE_POST}</td>
           </tr>
           </table>
   <!-- ELSE -->
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" valign="center">
            <tr>
         <!-- IF postrow.POSTER_AVATAR -->
               <td>{postrow.POSTER_AVATAR}</td>
         <!-- ENDIF -->
         <td nowrap="nowrap">
         
            <div>
            <!-- IF postrow.S_FIRST_UNREAD --><a name="unread"></a><!-- ENDIF --><a name="p{postrow.POST_ID}"></a>
            <b class="postauthor"<!-- IF postrow.POST_AUTHOR_COLOUR --> style="color: {postrow.POST_AUTHOR_COLOUR}"<!-- ENDIF -->>{postrow.POST_AUTHOR}</b>
         <!-- IF postrow.ONLINE_IMG -->
               {postrow.ONLINE_IMG}
         <!-- ENDIF -->
            </div>
           
         <!-- IF postrow.RANK_TITLE -->
               <br /><div class="postdetails">{postrow.RANK_TITLE}</div>
         <!-- ENDIF -->
         <!-- IF postrow.RANK_IMG -->
               <td><br />{postrow.RANK_IMG}</td>
         <!-- ENDIF -->           
         </td>
         <td width="100%">&nbsp;</td>
         <td valign="top" nowrap="nowrap">
           
            <div class="postdetails">
               <!-- IF postrow.POSTER_JOINED --><div><b>{L_JOINED}:</b> {postrow.POSTER_JOINED}</div><!-- ENDIF -->
               <!-- IF postrow.POSTER_POSTS != '' --><div><b>{L_POSTS}:</b> {postrow.POSTER_POSTS}</div><!-- ENDIF -->
               <!-- IF postrow.POSTER_FROM --><div><b>{L_LOCATION}:</b> {postrow.POSTER_FROM}</div><!-- ENDIF -->

               <!-- IF postrow.S_PROFILE_FIELD1 -->
                  <!-- Use a construct like this to include admin defined profile fields. Replace FIELD1 with the name of your field. -->
                  <div><b>{postrow.PROFILE_FIELD1_NAME}:</b> {postrow.PROFILE_FIELD1_VALUE}</div>
               <!-- ENDIF -->

               <!-- BEGIN custom_fields -->
                  <div><b>{postrow.custom_fields.PROFILE_FIELD_NAME}:</b> {postrow.custom_fields.PROFILE_FIELD_VALUE}<div>
               <!-- END custom_fields -->
            </div>
           
         </td>
      </tr>
      </table>
         </td>
      </tr>
      </table>
      <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
         <!-- IF postrow.S_ROW_COUNT is even --><tr class="row1"><!-- ELSE --><tr class="row2"><!-- ENDIF -->
         <td valign="top">
            <table width="100%" cellspacing="5">
            <tr>
               <td>
               <!-- IF postrow.S_POST_UNAPPROVED or postrow.S_POST_REPORTED -->
                  <table width="100%" cellspacing="0">
                  <tr>
                     <td class="gensmall"><!-- IF postrow.S_POST_UNAPPROVED --><span class="postapprove">{UNAPPROVED_IMG} <a href="{postrow.U_MCP_APPROVE}">{L_POST_UNAPPROVED}</a></span> <!-- ENDIF --> <!-- IF postrow.S_POST_REPORTED --><span class="postreported">{REPORTED_IMG} <a href="{postrow.U_MCP_REPORT}">{L_POST_REPORTED}</a></span><!-- ENDIF --></td>
                  </tr>
                  </table>

                  <br clear="all" />
               <!-- ENDIF -->

                  <div class="postbody">{postrow.MESSAGE}</div>

               <!-- IF postrow.S_HAS_ATTACHMENTS -->
                  <br clear="all" /><br />

                  <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
                  <tr>
                     <td class="row3"><b class="genmed">{L_ATTACHMENTS}: </b></td>
                  </tr>
                  <!-- BEGIN attachment -->
                     <tr>
                        <!-- IF postrow.attachment.S_ROW_COUNT is even --><td class="row2"><!-- ELSE --><td class="row1"><!-- ENDIF -->{postrow.attachment.DISPLAY_ATTACHMENT}</td>
                     </tr>
                  <!-- END attachment -->
                  </table>
               <!-- ENDIF -->

               <!-- IF postrow.S_DISPLAY_NOTICE -->
                  <span class="gensmall error"><br /><br />{L_DOWNLOAD_NOTICE}</span>
               <!-- ENDIF -->
               <!-- IF postrow.SIGNATURE -->
                  <span class="postbody"><br />_________________<br />{postrow.SIGNATURE}</span>
               <!-- ENDIF -->

               <!-- IF postrow.EDITED_MESSAGE or postrow.EDIT_REASON -->
                  <!-- IF postrow.EDIT_REASON -->
                     <br /><br />
                     <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">
                     <tr>
                        <td class="row3"><span class="gensmall">{postrow.EDITED_MESSAGE}</span></td>
                     </tr>
                     <tr>
                        <td class="row2"><span class="genmed">{postrow.EDIT_REASON}</span></td>
                     </tr>
                     </table>
                  <!-- ELSE -->
                     <br /><br />
                     <span class="gensmall">{postrow.EDITED_MESSAGE}</span>
                  <!-- ENDIF -->
               <!-- ENDIF -->

               <!-- IF postrow.BUMPED_MESSAGE -->
                  <span class="gensmall">{postrow.BUMPED_MESSAGE}</span>
               <!-- ENDIF -->

               <!-- IF not postrow.S_HAS_ATTACHMENTS --><br clear="all" /><br /><!-- ENDIF -->

                  <table width="100%" cellspacing="0">
                  <tr valign="middle">
                     <td class="gensmall" align="{S_CONTENT_FLOW_END}">
                     <!-- IF not S_IS_BOT -->
                        <!-- IF postrow.U_REPORT --><a href="{postrow.U_REPORT}">{REPORT_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                        <!-- IF postrow.U_INFO --><a href="{postrow.U_INFO}">{INFO_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                        <!-- IF postrow.U_WARN --><a href="{postrow.U_WARN}">{WARN_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                        <!-- IF postrow.U_DELETE --><a href="{postrow.U_DELETE}">{DELETE_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                     <!-- ENDIF -->
                     </td>
                  </tr>
                  </table>
               </td>
            </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
      </table>
      <table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1">

      <!-- IF postrow.S_ROW_COUNT is even --><tr class="row1"><!-- ELSE --><tr class="row2"><!-- ENDIF -->

         <td class="profile"><strong><a href="#wrapheader">{L_BACK_TO_TOP}</a></strong></td>
         <td><div class="gensmall" style="float: {S_CONTENT_FLOW_BEGIN};">&nbsp;<!-- IF postrow.U_PROFILE --><a href="{postrow.U_PROFILE}">{PROFILE_IMG}</a> <!-- ENDIF --> <!-- IF postrow.U_PM --><a href="{postrow.U_PM}">{PM_IMG}</a> <!-- ENDIF --> <!-- IF postrow.U_EMAIL --><a href="{postrow.U_EMAIL}">{EMAIL_IMG}</a> <!-- ENDIF -->&nbsp;</div> <div class="gensmall" style="float: {S_CONTENT_FLOW_END};"><!-- IF not S_IS_BOT --><!-- IF postrow.U_EDIT --><a href="{postrow.U_EDIT}">{EDIT_IMG}</a> <!-- ENDIF --> <!-- IF postrow.U_QUOTE --><a href="{postrow.U_QUOTE}">{QUOTE_IMG}</a> <!-- ENDIF --> <!-- ENDIF -->&nbsp;</div></td>
   <!-- ENDIF -->
      </tr>
   
   <tr>
      <td class="spacer" colspan="2" height="1"><img src="images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
   </tr>
   </table><br />
<!-- END postrow -->


Prosilver üzerinde çalışıyorum

Son olarak temayı yenilen tşkler
Ejkia
kullanıcı
kullanıcı

İleti: 107
Kayıt: 03 Mar 2008 19:55
Konum: Ankara
İsim: Ferhat
HTML: İyi
CSS: Başlangıç
PHP: Orta
phpBB3: Orta
Sürüm: phpBB3 3.0.2

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti Ejkia 14 Ağu 2008 21:40

Prosilver

Resim

http://img206.imageshack.us/img206/451/exgf1.jpg

Rar dosyasını çıkartın

content.css yi \styles\prosilver\theme

viewtopic_body.html styles\prosilver\template


Not: viewtopic_body.html , content.css üzerinde mod için eklediğin kodları tekrar ekleyin


cache boşaltmayı unutmayın
Eklentiler
Vbejkia.rar
(6.72 KB) 44 defa indirildi
Ejkia
kullanıcı
kullanıcı

İleti: 107
Kayıt: 03 Mar 2008 19:55
Konum: Ankara
İsim: Ferhat
HTML: İyi
CSS: Başlangıç
PHP: Orta
phpBB3: Orta
Sürüm: phpBB3 3.0.2

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti Akansu 15 Ağu 2008 00:48

Ben tercih etmesemde , uyarlama güzel- kullanışlı.

Sağolasın..
Akansu
kullanıcı
kullanıcı

Kullanıcı avatarı

İleti: 155
Kayıt: 29 May 2007 18:35
İsim: Akansu
HTML: Orta
CSS: Orta
PHP: Başlangıç
phpBB3: Orta
Sürüm: phpBB3

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti TRX 17 Ağu 2008 16:56

Oldukça harika fakat İE de çalışmıyor. :?
Yazılar üst üste geliyor. 8O

Firefox görüntüsü;
Resim
İE görüntüsü;
Resim
TRX
genel yetkili
genel yetkili

Kullanıcı avatarı

İleti: 681
Kayıt: 17 Kas 2007 20:46
Konum: Istanbul
İsim: Türker İnanmaz
HTML: Orta
CSS: Orta
PHP: Başlangıç
phpBB3: Orta
Sürüm: 3.0.9

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti Ejkia 17 Ağu 2008 17:30

orjinal prosilver temasında ff ve ie de hiç bir sorun yok .Test edildi kanıt resimler :D

kanka ya senin tema bozuk at sen onu
Ejkia
kullanıcı
kullanıcı

İleti: 107
Kayıt: 03 Mar 2008 19:55
Konum: Ankara
İsim: Ferhat
HTML: İyi
CSS: Başlangıç
PHP: Orta
phpBB3: Orta
Sürüm: phpBB3 3.0.2

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti linus88 06 Eyl 2008 20:15

sen direk yapılmış dosyayı vermişsin ama farz etki ben o dosyada değişiklikler yaptım mod kurdum nasıl olcak şimdi :)
linus88
kullanıcı
kullanıcı

Kullanıcı avatarı

İleti: 83
Kayıt: 05 Eyl 2008 19:49
Konum: İstanbul
HTML: Çok iyi
CSS: Orta
PHP: İyi
phpBB3: İyi
Sürüm: phpBB 3.0.2

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti TRX 07 Eyl 2008 17:58

phpBB.com daki mesajları inceleyebilirsin.

http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 95&start=0
TRX
genel yetkili
genel yetkili

Kullanıcı avatarı

İleti: 681
Kayıt: 17 Kas 2007 20:46
Konum: Istanbul
İsim: Türker İnanmaz
HTML: Orta
CSS: Orta
PHP: Başlangıç
phpBB3: Orta
Sürüm: 3.0.9

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti linus88 08 Eyl 2008 19:02

bu da çok güzel, ilk mesaj üstte gerisi sağ da
linus88
kullanıcı
kullanıcı

Kullanıcı avatarı

İleti: 83
Kayıt: 05 Eyl 2008 19:49
Konum: İstanbul
HTML: Çok iyi
CSS: Orta
PHP: İyi
phpBB3: İyi
Sürüm: phpBB 3.0.2

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti CitLemBiK 08 Eyl 2008 23:40

Calisiyor amma velakin XHTML'yi bozdu... :roll:
CitLemBiK
genel yetkili
genel yetkili

Kullanıcı avatarı

İleti: 1138
Kayıt: 23 Oca 2008 12:27
Konum: Söylemem
İsim: Isim Siz
HTML: Orta
CSS: Başlangıç
PHP: Orta
phpBB3: İyi
Sürüm: phpBB 3.0.6 (Branch)

Re: vbulletin şeklinde post gösterme

İleti basoglanh 16 Ekm 2008 15:51

Selamlar.
Arkadaşlar bunu tam anlamıyla deneyen varmı.Bu düzeltmede sadece ilk mesaj üstte diğerleri tekrar yandamı gözüküyor, yoksa hepsi alt altamı geliyor.
basoglanh
kullanıcı
kullanıcı

İleti: 308
Kayıt: 30 Ağu 2007 23:30
Konum: Muğla
İsim: Hüseyin
HTML: İyi
CSS: Başlangıç
PHP: Orta
phpBB3: Orta
Sürüm: PhpBB 3.0.5

Sonraki

Tema Geliştirme


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron